Job
Online Support


Revenue Management

Udnyt styrken i de førende revenue management algoritmer, der er integreret med SPECTRA Revenue Management

SPECTRA er certificeret IDeaS G3 integrationspartner, og vi kan hjælpe dig med at nå nye niveauer for indtjening med automatiserede revenue management løsninger. Kontinuerlig analyse af realtidsdata fra systemet, konkurrent information samt historiske data, bruges som beslutningsgrundlag for løbende opdateringer af priserne.

Ikke flere regneark, gætterier og menneskelige fejl - Prissæt optimalt til enhver tid baseret på præcision og forudsigelighed.

Forøg RevPAR

Gør brug af præcise forecasts og tilbyd den optimale pris med de rette restriktioner og niveauer for overbooking på værelsestype niveau. Herved optimeres indtjeningen i de enkelte segmenter.

Fokusér på strategien

Automatiseret analyse, forecasting og prissætning gør det muligt at fokusere på strategien.

Overblik over prisstrategien

Med den effektive priskalender er det enkelt at styre priserne på forskellige pris- og dækningsbidrags niveauer. Nødvendige justeringer foretages samme sted afhængig af efterspørgslen på de enkelte dage.

Rates(priser), rategroups og ratelevels

Det er enkelt at oprette nye rate plans(priskoder) med forskellige priser på hverdage hhv. weekenddage for respektive datointervaller /sæsoner.

Avanceret håndtering af rate restrictions
I kan forbedre jeres revenue management betragteligt ved at benytte rate restrictions. De kan sættes på forskellige niveauer – rate level, på specifikke dage, på rate groups og værelsestyper. Drag fordel af det store udvalg af restrictions som SPECTRA understøtter – eks. closed, closed for arrival, closed for departure, Length of stay, stay through and advance booking.

Rates(priser) tilpasset belægningen
Rates tilpasset belægningen kan automatisk ændre værelsesprisen på dagsniveau afhængig af belægningen. Opsætningen af dette er enkel - angiv niveauet af belægning/ledighed og modsvarende open / close restrictions.