CRM Marketing

Værdifuld information om kunder og emner
Kunsten er først og fremmest at være i kundens bevidsthed, når denne skal vælge leverandør. SPECTRAs CRM Marketingsystem er et unikt værktøj, som understøtter en sådan markedsbearbejdning.

Håndteringen af emner er en integreret del af kundekartoteket. Nye emner/kunder oprettes i kundekartoteket, så snart der oprettes et tilbud /en reservation til kunden, alternativt hvis der oprettes emner
manuelt eller via adressedatabaser.

Relationer til kontaktpersoner dokumenteres løbende herunder deres 
interesseområder, købsmønster samt mange andre værdifulde 
oplysninger, der kan benyttes ifbm. udvælgelsen af kundeemner for
målrettede marketingtiltag.
  

Kundekartotek  

 

Målrettet udvælgelse af kundeemner
Kundeemner vælges ud med stor præcision på grundlag af mere end 75 udvælgelseskriterier, der frit kan kombineres. Detaljeringsgrader fra øverste koncernniveau til de mindste datterselskaber fordelt på kontaktpersoner samt selvsagt også enkeltstående privatpersoner.

Når målgruppen er specificeret kan man enkelt sende information eller f.eks. generere opgaver til denne for senere bearbejdning.

Marketing