Job
Online Support


CRM Marketing

Værdifuld information om jeres kunder og emner

Kunsten er at være i gæstens bevidsthed og delagtiggøre denne i jeres virksomhed og de oplevelser I tilbyder. SPECTRAs CRM Marketingsystem er et unikt værktøj, som understøtter en sådan løbende kommunikation.

Håndteringen af emner er en integreret del af gæste-/kundeprofiler. Nye medlemmer/emner/kunder oprettes i kundekartoteket, så snart kunden viser sin interesse, der oprettes et tilbud /en reservation til kunden, alternativt selvsagt hvis emner oprettes manuelt eller via emnedatabaser.

Relationer til kontaktpersoner dokumenteres løbende herunder deres 
interesseområder, købsmønster samt mange andre værdifulde 
oplysninger.

Værdifuld information om jeres kunder og emner

 

Fastlæg målgruppen med stor præcision

 

Målrettet udvælgelse af kundeemner

Kundeemner vælges ud med stor præcision på grundlag af mere end 75 udvælgelseskriterier, der frit kan kombineres. Detaljeringsgrader fra øverste koncernniveau til de mindste datterselskaber fordelt på kontaktpersoner samt selvsagt også enkeltstående privatpersoner / gæster.

Når målgruppen er specificeret kan man enkelt sende information eller f.eks. generere opgaver til denne for senere opfølgning.