Job
Online Support

Denmark
SPECTRA SYSTEMS A / S
Ved Käret 2
5210 Odense NV

Phone (not support): +45 63 16 16 16
Support: +45 63 16 16 18

Email addresses:
General: spectra@spectra-systems.com
Support: support@spectra-systems.com
Sales: sales@spectra-systems.com
Job: job@spectra-systems.com

Sweden
(Besök och paket)
SPECTRA SYSTEMS
Katarinavägen 15
116 45 Stockholm

Boxadress(brev):
SPECTRA SYSTEMS
c/o Convendum
Box 4011
102 61 Stockholm

Phone: +46 8 615 54 40

Email addresses:
General:  spectra@spectra-systems.com
Support:  support@spectra-systems.se
Sales:  sales@spectra-systems.com
Job:  job@spectra-systems.com